Pathmos
Een wijk met karakter!

Enschede

 

Voorwaarden voor het huren van een kraam.
1. Het is niet toegestaan om vanuit de kraam en directe omgeving alcohol te nuttigen of te verkopen.


2. Het is het niet toegestaan andere drank of etenswaar voor verkoop aan te bieden, wanneer hier door de organisatie geen toestemming voor is gegeven.


3. Verkoop van nieuwe artikelen is niet toegestaan.*


4. Het verkopen en tentoonstellen van wapens is verboden.


5. De plekken voor de kramen worden toegewezen door de organisatie. U kunt een voorkeursplek aangeven, daarvoor doen we onze uiterste best maar vanzelfsprekend biedt dit geen garantie!!


6. U bent (pas) officieel ingeschreven wanneer u de inschrijfkosten + waarborg hebt betaald. Kramen worden alleen toegewezen door de organisatie na betaling van huur en borg.


7. De organisatie is niet aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook. Deelnemers staan en handelen te allen tijde voor eigen risico.

8. U kunt zondag 1 september 2019 vanaf 07.30 uur met uw auto het terrein op om uw spullen te brengen. Vanaf 09.30 uur moet uw auto van het terrein en / of de straat af. Het is niet toegestaan om auto’s/aanhangers bij de kraam te laten staan.


9. Tussen 16.00 en 17.00 uur dienen de kramen ontruimd te worden. Wanneer de kraam netjes is achter gelaten en bij inlevering van de flyer met uw kraamnummer ontvangt u de borg terug.


10. Tijdens dit evenement is er een speciale, gratis, plek voor kinderen ingericht om kinderrommelmarkt spullen te verkopen.


11. Ondergetekenden behouden zich het recht om de kraam te verwijderen van diegenen die zich niet aan de voorwaarden houden.

* Evenals voorgaande jaren zal de organisatie erop toezien of er bij de verkoop ook daadwerkelijk sprake is van tweedehandse spullen. Onder nieuwe spullen wordt ook verstaan: partijgoederen of overjarige artikelen. Voor de verkoop hiervan geldt een andere prijs, namelijk € 50,00 per gehuurde kraam. Over verkoop van nieuwe spullen dient vooraf overleg te zijn geweest met de organisatie.