Wijkraad Pathmos

Als wijkraad Pathmos vertegenwoordigen wij de gezamenlijke belangen van de wijk. Enkele speerpunten daarbij zijn: Veiligheid, Communicatie, Betrokkenheid, Verkeer en een Schone Leefomgeving. Druk op onderstaande knop voor meer informatie.

Nieuws

Lees hier het laatste nieuws, presentaties en informatie die gedeeld worden tijdens de wijkraad- vergaderingen. Mist u informatie? laat het ons weten en we plaatsen het erbij.

Geschiedenis

U leest hier waar de naam Pathmos vandaan komt en hoe de naam Pathmos is ontstaan. Wie heeft de naam Pathmos bedacht en waarom Pat(h)mos en niet Patmos?

Wijk in Beeld

In deze sectie leert u de buurt op een andere manier kennen. Niet alleen zijn hier luchtfoto’s te vinden maar ook video’s foto’s van toen en nu.

Bestuur

U vindt hier de contactgegevens van het bestuur en de functies van de bestuurders. Lees en leer wat de speerpunten zijn van de wijkraad en geef uw inbreng over de punten.

Wijkraadvergadering:

 

Geen evenementen gevonden!

Pathmos Wijkraad

Als actieve bewoners en vrijwilligers hebben we de handschoen opgepakt om op Pathmos gezamenlijke belangen te vertegenwoordigen. De leefbaarheid en veiligheid op Pathmos is voor ons allen vanzelfsprekend.

Dit is het uitgangspunt voor de onderwerpen op vergaderingen van de wijkraad. Dit willen we bereiken door met alle instanties en bewonersgroepen in gesprek te gaan en te blijven om
gezamenlijke doelen te bereiken en uit te breiden. Daarnaast is wijkraad Pathmos een adviesorgaan voor gemeentelijke initiatieven. Echter zonder de actieve inbreng van bewoners kunnen wij minder goed uw belangen behartigen. De Wijkraad Pathmos is voor bewoners en door bewoners. Alle vergaderingen zijn openbaar en voor een ieder toegankelijk en uiteraard gratis.

Deze website is een opzet om een platform te zijn voor alle Pathmosbewoners en belangstellenden, die graag willen weten welke ontwikkelingen zich voordoen in hun omgeving, in de breedste zin. Dit kan variëren vanactiviteiten georganiseerd door buurtpanels, actieve bewonersgroepen, informatiebijeenkomsten of andere acties. Uiteraard staan wij open voor alle reacties en opbouwende kritiek.

Laatste Nieuws Wijkraad Pathmos

Opening buurthuis de Boei, hart van west.

Opening buurthuis de Boei, hart van west.

Geachte bewoners van Enschede West. Op woensdag 2 maart zal de Boei officieel worden geopend. U bent hiervoor van harte uitgenodigd! De opening begint om 12:30 uur.   Hebben we iets gemist? Met behulp van onderstaande  knop kunt u ons een bericht sturen Opening...

Persbericht Buurtbemiddeling

Persbericht Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling ondersteunt buurtgenoten die een conflict hebben, om met elkaar in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen. Daarvoor worden buurtbemiddelaars ingezet.Hebben we iets gemist? Met behulp van onderstaande  knop kunt u ons een bericht sturen Record...

Buurtbemiddeling Enschede

Buurtbemiddeling Enschede

Buurtbemiddeling ondersteunt buurtgenoten die een conflict hebben, om met elkaar in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen. Daarvoor worden buurtbemiddelaars ingezet.Hebben we iets gemist? Met behulp van onderstaande  knop kunt u ons een bericht sturen...

Aanvraag Wijkbudget

Heeft u een goed idee voor Pathmos? Dan kunt u hiervoor een budget aanvragen. Dit is een subsidie waarmee bewoners en ondernemers een idee voor de wijk Pathmos kunnen uitvoeren.

Wilt u wijkbudget aanvragen?

Dat kan met onderstaande formulier:

Veelgestelde Vragen?

Voorwaarden Aanvraag Wijkbudgetten

In dit formulier zijn de voorwaarden vermeld waaraan de aanvraag van een wijkbudget moet voldoen.

Voorwaarden 

Waar moet ik het formulier inleveren

U kunt het formulier inscannen en opsturen naar secretariaat@wijkraadpathmos.nl of u kunt het persoonlijk afgeven bij een bestuurder van de wijkraad. (bijvoorbeeld voor of na een een wijkraadvergadering)

Wanneer krijgen we informatie over de aanvraag?

De leden van de wijkraad zullen dit samen bespreken en contact met u opnemen zodra het budget is goedgekeurd of is afgekeurd.

Budget is afgekeurd, wat nu?

De wijkraad zal goed beargumenteren waarom een budget is afgekeurd. Bent u het daar niet mee eens dan kunt u bezwaar schrijven waarop de wijkraad zich nog eens zal beraden.

Wacht niet langer en neem direct contact op met de wijkraad Pathmos!

6 + 12 =